Vrei sa-ti construiesti pensiunea ta din fonduri nerambursabile?

AFIR – Agentia pentru finantarea investitiilor rurale a scos un program in avantajul celor care-si doresc o pensiune in zone rurale.

Daca te-ai saturat de oras si vrei sa te retragi la tara, sau pur si simplu vrei sa investesti in ceva de viitor, acum e mai simplu ca oricand. Primesti ajutor de pana la 200.000 de euro care, in mediul rural, sunt suficienti pentru constructia unei pensiuni decente.

Valoarea sprijinului va fi de maximum 90% din costul total al proiectului insa nu va depasi 200.000 euro pe beneficiar, pe durata a trei ani fiscali. Prin aceasta submasura se doreste stimularea mediului de afaceri din mediul rural, dezvoltarea activitatilor neagricole existente, cresterea veniturilor populatiei rurale sau crearea de locuri de munca.

Ce trebuie sa faci pentru a-ti vedea visul cu ochii?

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:

– Firmele mici (Micro-intreprinderi) si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-up) din spatiul rural (pentru a-ti infiinta o firma este nevoie de calificare in domeniu;

In functie de forma de organizare, beneficiarii eligibili sunt: persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati comerciale cu capital privat, societati agricole, societati cooperative agricole de gradul 1.

Ce conditii trebuie sa indeplinesti in timpul proiectului?

  1. Beneficiarul/solicitantul trebuie sa desfasoare o activitate agricola – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi – la momentul depunerii cererii de finantare.

  2. Exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiasi unitati administrativ – teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza si investitia.

  3. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta.

  4. In pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producatori autorizati de pe plan local iar gazdele se ocupa direct de primirea turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune.

  5. Pe toata perioada de valabilitate a contractului si in perioada de monitorizare, in cadrul pensiunilor agroturistice se va desfasura cel putin o activitate legata de agricultura.

  6. Beneficiarii acestei submasuri vor depune in perioada de monitorizare, anual, Raportul de monitorizare, pentru proiectele care vizeaza infiintarea si dezvoltarea agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

  7. Planurile de arhitectura – planurile nivelurilor, sectiunile pentru principalele obiecte de constructii si de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea in vedere si Norma Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

  8. Pensiunea agroturistica este o structura de primire turistica, avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladire independenta, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti.

  9. Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de ultima transa de plata, proiectul devine neeligibil.

Atat pentru desfasurarea proiectului, cat si pentru infiintarea unei forme juridice (pfa, ii, srl, etc) este nevoie sa existe cel putin o persoana calificata in domeniu. Inscrie-te aici la cursul acreditat de Administrator Pensiune Turistica, dupa care poti demara procedura de infiintare a firmei si de depunere a dosarului pentru obtinerea finantarii.

Curs acreditat de Administrator Pensiune Turistica ➡️ http://bit.ly/2rvWke8